Salaojat ja sadevesijärjestelmät

Salaojat

Toimiva kuivatus suojaa talon rakenteet home-, kosteus- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa. Salaojien tehtävänä on kerätä maassa oleva haitallinen kosteus pois perustusten luota. Samalla salaoja myös varmistaa, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa.

Salaoja- ja sadevedet johdetaan samassa kaivannossa olevia putkia myöten perusvesikaivoon, josta ne johdetaan hallitusti pois. Talon jokaiseen nurkkaan sijoitetaan salaojakaivo, joka toimii salaojaputkiston tarkastus- ja huoltokaivona. Yleensä samaan perusvesikaivoon johdetaan myös sadevedet. Tällöin on huomioitava, että salaojaputkien liitännässä on padotusventtiili. Tulvatilanteiden tapahtuessa se estää veden pääsyn takaisin salaojaputkistoon.

Sadevesijärjestelmät

Toimiva sadevesijärjestelmä pitää pihan ja sokkelin kuivana. Sadevedet johdetaan hallitusti perusvesikaivoon pois rakennuksen vierustalta, kulkuväyliltä ja perustuksista. Hallitsemattomina talon katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet voivat muodostaa pihalammikoita ja liukkaita jäätiköitä. Tämän myötä ajan mittaan seurauksena voi olla myös kosteusvaurioita rakenteisiin.

Sade- ja sulamisvedet tulee johtaa hallitusti ränni- ja sadevesikaivoihin, joista ne johdetaan edelleen sadevesiviemäreitä pitkin perusvesikaivoon. Sinne kerätään myös vedet salaojista. Perusvesikaivosta hulevedet etenevät hallitusti ja kootusti pois. Ne voidaan myös imeyttää hulevesitunnelien avulla tontin maaperään.

Tuotehaku

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pihakaivo Oy
Kaitaistentie 10
21230 Lemu

Y-tunnus: 2286675-3
Puh: 0400 788 358

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Suomen Pihakaivo Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

hCaptcha