Toimiva ja laadukas jätevesisuunnitelma takaa tehokkaan jätevesien puhdistuksen

Pihakaivo Oy tarjoaa kattavaa ja laadukasta jätevesisuunnittelua. Suunnitelma on meillä osana avaimet käteen -palvelua, mutta voit tilata myös pelkän jätevesisuunnitelman kiinteistöllesi. Asiakkaalle yksilöllisesti tehty suunnitelman suunnittelutyö alkaa kiinteistökäynnistä ja päättyy kunnassa hyväksyttyyn, toteutusvalmiiseen, suunnitelmaan.

Jäteveden puhdistus on aina yksilöllinen ja kiineistökohtainen.

Suunnittelupaketin sisältö


 • Paikallisten olosuhteiden selvittäminen (pohjavesialueet, potentiaaliset viemäröintialueet, kunnan ympäristönsuojelumääräykset)
 • Selvityskäynnit kiinteistöllä sisältäen tarvittavat korko- ja etäisyysmittaukset, maaperä-ja pohja- sekä pintavesiselvitykset
 • Suunnitelman laatiminen puhdistusjärjestelmälle, mikä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset asiakkaan toiveet huomioiden
 • Muu suunnitelmaan liittyvä dokumentointi (karttaote kiinteistön sijainnista, asemapiirros mihin sijoitettuna puhdistusratkaisu, leikkaus- ja tasopiirrokset, tarvikeluettelo, järjestelmän asennus- ja huolto-ohjeet)
 • Yhteistyö kunnan kanssa sekä toimenpidelupahakemus

Suunnittelija Johanna Rinne / FISE Haja-asutuksen VHS (B-vaativuusluokka)

Puh. 040 172 9449, sähköposti: johanna.rinne@pihakaivo.fi

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pihakaivo Oy
Kaitaistentie 10
21230 Lemu

Y-tunnus: 2286675-3
Puh: 0400 788 358

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Suomen Pihakaivo Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

hCaptcha