WehoPuts 5

Varastossa

0,01 €

WehoPuts-pienpuhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita jotka ovat tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Wehoputs-puhdistamot täyttävät kaikki kotimaiset vaatimukset. WehoPuts 5 pienpuhdistamo on mitoitettu 5 henkilön kuormitukselle.WehoPuts 5 ja 10 on varustettu omalla lietteenkeruujärjestelmällä, joka tekee loka-autotyhjennykset tarpeettomiksi ja laskee näin puhdistamon käyttökustannuksia.Ylijäämäliete siirtyy puhdistamossa olevaan lietepussiin, joka voidaan jälkikompostoida kotipihalla muun kompostoinnin yhteydessä.