Maasuodatus kaseteilla

Varastossa

0,01 €

Kasettimaasuodatuksella saadaan perinteinen maasuodatusjärjestelmä pienempään tilaan. Asukasvasteluku määrää järjestelmän koon, järjestelmiä on saatavana aina AVL=20 asti ja erikoiskohteisiin.

Suodatuskasettipaketti koostuu saostussäiliöstä, suodatuskaseteista ja kokoomaputkista sekä tarvittaessa näytteenottokaivosta.

Mikäli alueellasi niin vaaditaan, on fosforinpoistoa tehostettava joko asentamalla fosforinpoistokaivo maasuodattamon jälkeen tai saostuskemikaalinsyöttöyksikkö sisätiloihin.