Bio-Bertta

Varastossa

0,01 €

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on yksinkertainen kotitalouksien ja vapaa-ajanasuntojen harmaiden vesien eli pesuvesien puhdistuslaite. Harmaavesipuhdistamo puhdistaa jäteveden tehokkaasti ilman kemikaalia tai vaihdettava suodatinmateriaalia. Harmaavesipuhdistamo on helppo asentaa, käyttää ja ylläpitää sen yksinkertaisen puhdistusprosessin ansiosta. Puhdistamon toiminta perustuu jatkuvatoimiseen aktiivilieteprosessiin, joka sietää hyvin kuormituksen vaihtelua.

Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo sopii 1-5 hengen tarpeisiin. Puhdistamo käsittelee 600l vettä vuorokaudessa. Bio-Bertta puhdistamo soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa maaperä ei salli maaperäkäsittelyn rakentamista. Laite soveltuu yhdessä umpisäiliön kanssa kaksoisviemäröinnin rakentamiseen. Laitteen kompakti rakenne säästää asennuskustannuksissa ja maa-ainesten tarpeessa.

Oikein asennettuna ja huollettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen. Bio-Bertta harmaavesipuhdistamo on CE-merkitty ja se täyttää ympäristönsuojelulaissa määritetyt tiukemmat puhdistusvaatimukset.

Prosessikuvaus:

  • Pesuvedet johdetaan puhdistamoon
  • Esiselkeytyskammiossa erotellaan veden kiintoaineet
  • Vesi johdetaan ilmastuskammioon eli reaktoriin
  • Vettä ilmastetaan mikrobitoiminnan aktivoimiseksi
  • Ylijäämäliete ohjataan takaisin reaktoriin
  • Puhdistettu vesi johdetaan avo-ojaan tai imeytetään maaperään