Pienpuhdistamot käymäläjätevesien puhdistukseen

Pihakaivo Oy tarjoaa hyvän valikoiman erilaisia pienpuhdistamoja. Biologis-kemiallinen panospuhdistamo on tarkoitettu käymäläjätevesien ja pesu- ja huuhteluvesien puhdistukseen sekä kotitalouksille että jatkuvassa käytössä oleville vapaa-ajan asunnoille.

PipeLife V6 -panospuhdistamo

V6 biologis-kemiallinen panospuhdistamo on helppohoitoinen, käyttökustannuksiltaan edullinen ja varmatoiminen puhdistusmenetelmä yhden talouden jätevesien käsittelyyn

V6 panospuhdistamo käyttää talousjäteveden puhdistamiseen biologista ja kemiallista reaktioita. Puhdistamo käsittelee puhdistettavan veden neljässä vaiheessa joita ovat: esiselkeytysvaihe, panosvaihe, prosessivaihe ja selkeytysvaihe.

V6 panospuhdistamolle on myönnetty CE-merkintä ja sen puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksessa puhdistusjärjestelmille asetetut vaatimukset. Puhdistamomallia on saatavana myös useampien kotitalouksien yhteiskäyttöön. Kysy lisää!

PipeLife V6 tekniset tiedot

  • Mitoitusvirtaama 900 l/vrk
  • 2-6 hengen taloudelle

WehoPuts 5

WehoPuts-pienpuhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita jotka ovat tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Wehoputs-puhdistamot täyttävät kaikki kotimaiset vaatimukset. WehoPuts 5 pienpuhdistamo on mitoitettu 5 henkilön kuormitukselle.

WehoPuts 5 ja 10 on varustettu omalla lietteenkeruujärjestelmällä, joka tekee loka-autotyhjennykset tarpeettomiksi ja laskee näin puhdistamon käyttökustannuksia.

Ylijäämäliete siirtyy puhdistamossa olevaan lietepussiin, joka voidaan jälkikompostoida kotipihalla muun kompostoinnin yhteydessä.

Biolan Kaivopuhdistamo

Biolan Kaivopuhdistamo on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen pienpuhdistamo asuinkiinteistön kaikille jätevesille. Puhdistamo asennetaan uuteen tai jo olemassa olevaan kolmesta betonikaivosta koostuvaan saostuskaivojärjestelmään.

Kaivojen koosta riippuen puhdistamo soveltuu 1-7 hengen talouksille. Kaivopuhdistamolla vanhat, vielä hyväkuntoiset saostuskaivot saneerataan jätevesiasetuksen vaatimukset täyttäväksi pienpuhdistamoksi ilman suuria kaivutöitä.

Biolan Trio

Biolan Trio on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen pienpuhdistamo asuinkiinteistön kaikille jätevesille. Puhdistamo soveltuu 1-6 hengen talouksille. Trio on kolmen kaivon ja niiden sisälle sijoitetun puhdistamotekniikan sisältävä pienpuhdistamopaketti. Se on valmis kokonaisuus, joka yhdistetään kiinteistön viemäröintiin.

Triossa jätevesi puhdistetaan biologis-kemiallisesti. Aktiivilietteessä elävät pieneliöt käyttävät ravinnokseen jäteveden sisältämää orgaanista ainesta, typpeä ja fosforia. Jäljelle jäävä fosfori poistetaan kemiallisella jälkisaostuksella. Trion puhdistustulokset täyttävät hajajätevesiasetuksen vaatimukset.

Suosittele meitä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

  • PipeLife
  • Biolan
  • Wehoputs